Om Runar Johansen


Utdanning

2008: Manuellterapeut med Master i Manuellterapi fra University of Queensland Australia

2000: Fysioterapi, Høgskolen i Tromsø

1999:  Grunnfag idrett, Norges Idrettshøgskole

Arbeidserfaring

Feb-10-: Manuellterapeut Sjølund Fysioterapi og Akupunktur

Feb-09-Feb-10: Manuellterapikandidat, Nesbru Fysio- og Manuellterapi

Aug-04-Des-07: Spesialfysioterapeut Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Fysioterapiavdelingen, Fagenhet for ortopedi/nevrokirurgi

Feb-05-Des-07: Assessor i bruskprosjektet ACTIVE

Studie som er designet for å sammenlikne langtidseffekt av

brusktransplantasjon mot annen

eksisterende kirurgisk behandling av bruskskade i kne.

(http://www.active-trial.org.uk)

Faglig interesse

  • Manuellterapi: Utredning og behandling av nerve-/muskel-/skjelettsystemet
  • Idrettsskader og belastningslidelser
  • Tilpasning av innleggsåler